Regulamin konsolówki

1. Sala konsolowa jest udostępniona wszystkim uczestnikom imprezy.

2. Korzystając z konsolówki wyrażasz zgodę na kolejne punkty regulaminu.

3.  Obsługą konsolówki zajmują się organizatorzy oraz wyznaczeni helperzy.

4. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania poleceń osób odpowiedzialnych za konsolówkę.

5. Osoby odpowiedzialne za ewentualne szkody mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności finansowej.

6. Wszelkie nagrywanie konsolówki jest dopuszczalne  jedynie za zgodą organizatorów

7. Nieautoryzowane nagrywanie może skutkować usunięciem z konsolówki bądź z całej imprezy

8. Organizator ma prawo wyprosić uczestnika z konsolówki bez podania przyczyny

9. Na konsolówce odbywają się konkursy i turnieje – ich przebieg określony jest w oddzielnych punktach (dział atrakcje)

10. Przebieg atrakcji może zmienić się w trakcie ich trwania (np. organizator ma prawo przesunąć godzinę turnieju)

11. Zabrania się wnoszenia i korzystania z otwartych pojemników z napojami, żywnością bez zgody osoby odpowiedzialnej za konsolówkę.

12. Zabrania się zostawiania ulotek, materiałów reklamowych itp. bez wyraźnej zgody organizatora.

13. Wszelkie niekoleżeńskie i agresywne zachowanie nie jest mile widziane, proszę mieć to na uwadze.


Scroll to Top