Market

Market używanych rzeczy

Jeśli masz w domu zalegające mangi, przypinki, książki o Japonii, gry, bądź inne gadżety, których chcesz się pozbyć, to skorzystaj z opcji naszego festiwalowego marketu. Specjalnie dla Was wystawimy oddzielne stoisko, gdzie każdy chętny będzie mógł przynieść i wystawić na sprzedaż swoje używane rzeczy.

Regulamin i zasady wystawiania wystawiania rzeczy na markecie:

1. Market będzie otwarty w godzinach 10:00 – 19:00, przez 2 dni trwania Festiwalu.
2. W markecie będą sprzedawane produkty związane z tematyką Festiwalu (anime, manga, przypinki, naszywki, płyty, koszulki, gry itp.)
3. Procedury zgłaszania przedmiotów:

  • Aby móc sprzedać swoje rzeczy należy przygotować dokładną listę przedmiotów ze swoimi danymi osobowymi. Listę przedmiotów do sprzedaży proszę zgłaszać mailowo na adres: Pfa7market@gmail.com wpisując w tytule maila IMIĘ I NAZWISKO, z dopiskiem ,,MARKET”, np.Joanna Kowalska – MARKET. W samej treści maila prosimy koniecznie o podanie nr telefonu (inne maile zostaną zignorowane!) oraz o dołączenie w załączniku listy przedmiotów z zapisaną ceną każdego przedmiotu.

  • Przedmioty dostarczamy na sam Festiwal lub przed Festiwalem (po uprzednim umówieniu się co do terminu dostarczenia z osobami prowadzącymi market). Do rzeczy dołączamy listę rzeczy (formatu A4) – tę samą, którą wysłaliśmy uprzednio na maila, gdzie dodatkowo w nagłówku będą podane: imię i nazwisko sprzedającego, adres e-mail, numer kontaktowy, ilość rzeczy do sprzedania. Przedmioty przyjęte wcześniej zostaną wystawione w pierwszej kolejności.

  • KAŻDY przedmiot oddany do marketu musi posiadać karteczkę z imieniem i nazwiskiem (najlepiej taką, by od razu nie odpadła od przedmiotu) lub być podpisany ołówkiem z tyłu na okładce (imię i nazwisko).

Uprzednio informujemy również, że:

A) w przypadku trudności z identyfikacją, przedmiot może zostać cofnięty z marketu.

B) w przypadku nieodpowiedniego oznakowania, market nie będzie ponosił kosztów za ewentualnie zagubiony przedmiot.

4. Rzeczy oraz pieniądze ze sprzedaży można odbierać do godziny 18.00, w drugim dniu Festiwalu za okazaniem  dokumentu ze zdjęciem (dowód/legitymacja/paszport/prawo jazdy). W przypadku, gdy dana osoba, z przyczyn losowych, nie odbierze pieniędzy, bądź przedmiotów, będzie to można zrobić po Festiwalu, po uprzednim skontaktowaniu się na ww. mail z osobami prowadzącymi market. Rzeczy przechowywane są do 7 dni.

5. Do każdego sprzedanego produktu będzie doliczana marża w wysokości 15% lub 20% wartości:

a) 15% na rzeczy do 14 zł (np. manga wyceniona przez sprzedawcę na 10zł zostanie wystawiona na markecie za 11.50 zł itp.)

b) 20% na rzeczy od 15 zł (włącznie)

6. O wszystkich sprawach nieobjętych powyższym regulaminem, a dotyczących marketu, decydujący głos mają osoby prowadzące market.


Scroll to Top